Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Vân Dương- TP Bắc Ninh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Ngày gửi: 20h:29' 21-03-2011
Dung lượng: 815.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 7A

Bài 1: Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau.
a) M= x2 – 2xy + 5x2 – 1
b) N = x2y2 – y2 + 5x2 – 3x2y +5
c) A(x) = 2x4 + 3x2 – 2x4 + 1
Bài 1:
M= x2 - 2xy + 5x2 -1 = 6x2 - 2xy - 1 có bậc là 2
N = x2y2 - y2 + 5x2 - 3x2y +5 có bậc là 4
A(x) = 2x4 + 3x2 - 2x4 + 1 = 3x2 + 1 có bậc là 2
A(x) + B(x) = x2 – 2x – 8
Cách 2:
A(x) + B(x) = (5x3 + 3x2 - 6x +2 ) + (- 5x3 - 2x2 + 4x - 10)
= 5x3 + 3x2 - 6x + 2 - 5x3 - 2x2 + 4x - 10
= ( 5x3 - 5x3) +(3x2 - 2x2) + (4x - 6x) + (2 - 10)
= x2 - 2x - 8
Bài 2: Cách 1:
A(x) = 5x3 + 3x2 – 6x + 2
B(x) = – 5x3 – 2x2 + 4x – 10
+
Bài 2 : Cho hai đa thức
A(x) = 5x3 + 3x2 – 6x +2
B(x) = – 5x3 – 2x2 + 4x – 10
Tính A(x) + B(x).
Bài làm
P(– 1) = (– 1)2 – 2.(– 1) – 8
P(0) = 02 – 2.0 – 8
P(4) = 42 – 2.4 – 8
Bài 3: Cho đa thức P(x) = x2 – 2x – 8
tính: P(– 1); P(0); P(4)
= 1 + 2 – 8
= – 5
= – 8
= 16 – 8 – 8
= 0
a) P(x) = – 5 + x2 – 4x3 + x4 – x6
Q(x) = – 1 + x + x2 – x3 – x4 + 2x5
b) P(x) = – 5 + x2 – 4x3 + x4 – x6
Q(x) = – 1 + x + x2 – x3 – x4 + 2x5
Bài 4: Cho hai đa thức
P(x) = 3x2 – 5 + x4 – 3x3 – x6 – 2x2 – x3
Q(x) = x3 + 2x5 – x4 + x2 – 2x3 + x - 1
a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến
b) Tính P(x) + Q(x)
c) Tính P(x) – Q(x)
d) Tính Q(x) – P(x)
P(x) + Q(x)= – 6 + x + 2x2 – 5x3 + 2x5 – x6
+
c) P(x) = – 5 + x2 – 4x3 + x4 – x6
Q(x) = – 1 + x + x2 – x3 – x4 + 2x5
P(x) – Q(x)= – 4 – x – 3x3 +2x4 – 2x5 – x6
-
d) Q(x) = – 1 + x + x2 – x3 – x4 + 2x5
P(x) = – 5 + x2 – 4x3 + x4 – x6
Q(x)– P(x)= 4 + x + 3x3 – 2x4 – 2x5 + x6
-
Cách 2: câu c và d
P(x) – Q(x) =(– 5 + x2 – 4x3 + x4 – x6) – (– 1 + x + x2 – x3– x4 + 2x5)
= – 5 + x2 – 4x3 + x4 – x6 + 1 – x – x2 + x3 + x4 – 2x5
= (– 5 + 1) – x +(x2 – x2) + (x3 – 4x3) + (x4 + x4) – 2x5 – x6
= – 4 –x – 3x3 + 2x4 – 2x5 – x6
Q(x) – P(x) = (– 1 + x + x2 – x3 – x4 + 2x5) – (– 5 + x2 – 4x3 + x4– x6)
= – 1 + x + x2 – x3 – x4 + 2x5 +5 –x2 + 4x3 – x4 + x6
= ( 5 – 1) + x + ( x2 – x2) + (4x3 – x3) + (– x4 –x4) + 2x5 + x6
= 4 + x + 3x3 – 2x4 + 2x5 + x6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
kq
Trò chơi ô chữ
Câu 8: Là điều mà thầy cô và bố mẹ các em luôn mong muốn ở các em ( có 7 chữ cái hàng dọc màu xanh)
Câu 9 : Là một cuộc thi trong ngành giáo dục ( gồm 15 chữ cái màu đỏ )
Cách chơi như sau
Mỗi hàng ngang ứng với một câu hỏi tương ứng với hàng của chúng ( Ví dụ hàng ngang thứ nhất ứng với câu 1, hàng ngang thứ 2 ứng với câu 2). Trả lời đúng mỗi câu hàng ngang được 10điểm . Trả lời đúng câu 8 (Dọc) được 20 điểm. trả lời đúng câu 9 (Ngang cuối cùng) được 30 điểm
Chú ý: Các ô màu vàng là các chữ cái ở cả câu 8 và câu 9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Câu 1: Biểu thức (a +b).2 ``( dài + rộng) nhân 2 là `` biểu thị ....... của hình chữ nhật
Câu 2: Trước khi sắp xếp các hạng tử của một đa thức một biến ta phải làm gì ?
Câu 3: Cho đa thức A(x)= 5x2 + 6x - 7.
5 là hệ số gì ?
Câu 4: Đa thức B(y)= 6y3 + 5y - 8 sắp xếp theo chiều nào của biến ?
Câu 5: Đa thức 5x3y4z2 + 6xy - 7 có bậc là ?
Câu 7: A(y) là đa thức của .........
Câu 6: Cho đa thức B(x) =3x4 +2x2 -3x -7 thì
- 7 là hệ số ......?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
kq
V
I
Ê
N
I
A
I
Y
O
5
Â
D
G
G
I
O
6
7
4
4
4
5
Hết giờ
1 phút
Phần thưởng của đội nhất là: một bông hồng, một tràng pháo tay và.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
– Xem lại các bài tập đã làm.
– BTVN: 50; 53 –SGK trang 46
– Đọc trước bài 9 – Nghiệm của đa thức một biến
 
Gửi ý kiến